Model contract vânzare-cumpărare auto

Contractul de vânzare-cumpărare auto este adesea numit contract de înstrăinare - dobândire a unui mijloc de transport.

Fie că ești vânzător sau cumpărător, întocmirea unui contract de vânzare-cumpărare este obligatorie. Pe lângă datele despre vânzător și cumpărător și suma plătită, un contract trebuie să conțină informații despre mașina tranzacționată.

Deoarece vorbim despre o mașină uzată, care cel mai probabil este ieșită din perioada de garanție, cumpărătorul se va baza pe termenii expuși în contract. Astfel, vânzătorul trebuie să se asigure că autoturismul tranzacționat este un funcțional, iar orice defecte cunoscute trebuiesc aduse la cunoștința cumpărătorului.

Autoturismul va trebui să corespundă descrierii efectuate în contract, în caz contrar cumpărătorul poate acționa în judecată vânzătorul.

Atât timp cât se respectă cerințele legale, contractul de vânzare-cumpărare auto poate fi personalizat și de o persoană fizică, nu doar juridică.

Ce conține un contract de vânzare-cumpărare auto

Orice contract va începe cu paragraful în care sunt prezentate datele de identificare a vânzătorului și ale cumpărătorului. Pe lângă acestea, se va menționa că prezentul contract este întocmit cu scopul tranzacționării unui autoturism.

Al treilea punct va conține informații despre autoturismul tranzacționat: număr de identificare, serie motor, capacitatea cilindrică, greutate maximă admisă (pentru remorci/semiremorci), număr de înmatriculare/înregistrare, data la care expiră inspecţia tehnică periodică, numărul cărţii de identitate a vehiculului, norma euro și anul de fabricaţie. Totodată, se va preciza care este metoda prin care vânzătorul a dobândit autoturismul pe care acum îl vinde.

La următorul punct se va trece, în cifre și litere, prețul. Tot aici se va menționa metoda de plată, iar în cazul predării de leasing trebuie să specifici rata dobânzii și numărul de rate.

De precizat faptul că un contract de vânzare-cumpărare auto trebuie să conțină un acord și o considerație.

În câmpul acordului se vor trece informații despre autoturismul tranzacționat - marcă, model, culoare, anul punerii în circulație și kilometraj.

Considerația este suma pe care cumpărătorul o va plăti în schimbul autoturismului. Tot aici se va specifica și care este metoda de plată.

Informații contract înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport 2021

În cadrul contractului, vânzătorul va declara că autoturismul este proprietate personală, liber de orice sarcini. Acesta va mai declara că a predat cumpărătorului vehiculul împreună cu cheile și actele: certificat de înmatriculare și cartea de identitate a vehiculului.
De cealaltă parte, cumpărătorul va declara că a primit de la vânzător cele menționate mai sus și că a achitat prețul menționat în cadrul contractului.

În cazul în care autovehiculul este dobândit prin moștenire, moștenitorii trebuie să facă dovada proprietăţii cu certificatul de moştenitor sau, în lipsa acestuia cu sentinţa judecătorească, după caz.

Atât persoana care înstrăinează, cât şi dobânditorul declară, cunoscând prevederile Codului penal privind falsul şi uzul de fals că toate informaţiile înscrise în prezentul document corespund realităţii. Începând cu data semnării, dobânditorul are calitatea de proprietar de drept şi de fapt asupra mijlocului de transport ce face obiectul prezentului contract de înstrăinare-dobândire, preluând toate obligaţiile prevăzute de lege, inclusiv cele legate de transcrierea vehiculului pe numele său, în maxim 30 de zile, de la data încheierii prezentului act.

Model contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport prevăzut în Anexa nr.2 la Ordinul 1069/2016

Sfaturi vânzare auto

Înainte să vinzi un autoturism îți recomandă să-l pui la punct și să remediezi eventualele defecte care ar putea să scadă din prețul final. Aspectul este foarte important, astfel că ai grijă ca mașina să fie curată și îngrijită, atât interior cât și exterior, când un potențial client vrea să o vadă.

Nu modifica kilometrajul

Deși este o practică întâlnită, mai ales în rândul comercianților de autoturisme second-hand aduse din străinătate, modificarea kilometrajului este infracțiune și pedepsește conform legilor din România.

În cazul în care nu știi valoarea aproximativă a autoturismului, îți recomandăm să iei legătura cu persoane care sunt la curent cu evoluția pieței auto. 

Contractul de vânzare-cumpărare auto se completează, iar apoi se fac 4 copii. După ce contractul este semnat de ambele părți, va trebui să mergeți la „Direcția de Taxe și Impozite” de care aparține vânzătorul mașinii. Acesta va prezenta contractul original de vânzare-cumpărare auto și cele 4 copii semnate.

Cele 5 exemplare vor fi distribuie după cum urmează:

  • Exemplarul original rămâne la cumpărător, el fiind noul proprietar
  • Un exemplar în arhiva organului fiscal
  • Un exemplar la vânzător
  • Un exemplar va fi depus la organul fiscal de care aparține cumpărătorul autoturismului
  • Un exemplar va fi depus la Serviciul Public Comunitar Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor.

După ce contractele au fost semnate, cumpărătorul are la dispoziție 90 de zile pentru a înmatricula mașina. Cele 90 de zile încep de la data scrisă pe talon, ziua în care a avut loc înstrăinarea.

Pentru a înmatricula vehiculul cumpărat, va trebui să mergeți la Direcția de Taxe și Impozite și să înregistrezi mașina din punct de vedere fiscal pe numele tău.

Apoi, luați un contract de vânzare-cumpărare certificat de Direcția de Taxe și Impozite, împreună cu copii după toate actele și mergi la Direcția de Circulație, unde vei depune actele pentru înmatriculare.

Costul unui număr de înmatriculare este de 40 de lei, în cazul în care acesta îți va fi alocat aleatoriu, respectiv 85 lei pentru un număr de înmatriculare personalizat.

Înainte de a depune cererea, poți verifica online dacă numărul dorit este liber: verificare număr înmatriculare.Mihai Demian
finaton.com/ro/mihai-demian

Jurnalist cu o experiență de 13 ani în mass-media online și freelancer în domeniul analizelor financiare, marketing și social-media.